fredag 23 december 2016

Miqros Julkalender 2016, lucka 23 - Välta föremål

Du får själv välja vilka föremål hunden ska välta och hur hunden ska välta dem men hunden ska göra det medvetet. En liten varning är att om du lär hunden välta föremål finns en risk att den kommer att göra det spontant om man tex ställer PET-flaskor på golvet (vis av erfarenhet) ;) 

Inlärningsstrategierna för det här tricket beror så klart på hur du vill att hunden ska välta föremålen. När vi lärde in det pekade jag på saken och sa tass till en början och när han då satte tassen på föremålet och det välte fasade jag ut det kommandot och började lägga in "putta kull" istället. Man borde ju kunna göra samma med nos. Alternativt pekar man bara på föremålet och ser vad hunden gör samtidigt som man belönar minsta steg till att röra vid föremålet på ett eller annat sätt. 

Lägg upp din video som kommentar här under eller lägg den på rätt ställe i Facebook-gruppen. Du har till den 31 december på dig att lägga upp din video.

LYCKA TILL!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar