torsdag 8 december 2016

Miqros Julkalender 2016, lucka 8 - Gå runt föremål

Återigen ett fritt ämne. Gå runt föremål kan antingen innebära att hunden rundar ett föremål och kommer tillbaka till dig eller att hunden går i cirklar flera varv runt ett föremål. Föremålet kan variera i storlek och du kan välja om du vill styra hunden att runda åt ett visst håll eller om det inte spelar någon roll.

Här kan du välja om du vill hjälpa hunden eller om du helt vill shejpa in beteendet och låta hunden tänka själv. Oavsett börjar du nära föremålet. Antingen hjälper du hunden runt eller så väntar du till hunden själv tar initiativet att gå runt - belöna och repetera. Minska dina hjälper om du hjälper hunden. När hunden börjar förstå kan du öka avståndet till föremålet samtidigt som du börjar lägga på ditt kommando.

Lägg upp din video som kommentar här under eller lägg den på rätt ställe i Facebook-gruppen. Du har till den 31 december på dig att lägga upp din video.

LYCKA TILL!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar